ELEMENTS DE L’HORT

LES PARTS DELS NOSTRES HORTS

Per tenir un hort en bones condicions cal fer unes feines que, si no hi estem acostumats, ens poden resultar feixugues o exigir-nos molt de temps. Totes les parts dels nostres horts estan pensades per alleugerir les tasques més dures i rutinàries i permetre’ns gaudir del conreu ecològic amb ben poc esforç.

Cavant la terra

LES PARTS D’HORTALJARDÍ:

Base d’acer corten:

És l’element més característic dels nostres horts i ens permet crear un espai ben diferenciat en el jardí domèstic.

 • La base la omplim amb compost, que és el millor substrat pel bon desenvolupament de les arrels de les nostres plantes.
 • Aquest sistema permet un conreu més intensiu que els horts tradicionals.
 • Evita que trepitgem el substrat i es compacti la terra.
 • Crea una barrera que protegeix l’hort de la gespa i redueix la invasió de caragols.
 • Els 20 cm d’elevació ajuden a prevenir el mal d’esquena.
Base d’acer

El sistema de reg integrat:

El reg d’un hort tradicional és la tasca que exigeix més temps i constància. El reg per inundació o amb mànega suposa malbaratar molta aigua.

 • Hortaljardí té un sistema integrat de reg altament eficaç.
 • Es basa en la mànega exsudant que garanteix el grau d’humitat òptim del substrat sense compactar la terra.
 • Proporciona un estalvi d’aigua de fins el 70% respecte als sistemes tradicionals.
 • Està preparat per connectar-se a una mànega amb connexió ràpida o bé per integrar-se a un sistema de reg soterrat.

El programador automàtic de reg:

És un element altament aconsellable que no està inclòs en el kit Hortaljardí, perquè molts jardins ja tenen un sistema de reg automatitzat i així evitem la duplicitat. Hi ha molts models al mercat i són fàcils d’instal·lar.

La malla antiherba amb pauta de plantació:

Hortaljardí incorpora una malla antiherba teixida amb tires de polipropilè reciclat d’alta qualitat. És un plàstic de llarga duració que no crea microplàstics ni residus tòxics.

 • Evita el creixement de les herbes no desitjades.
 • Protegeix el substrat i manté la humitat.
 • La pauta de plantació permet tenir l’hort ben endreçat i plantat amb la densitat adequada.
 • En les èpoques fresques permet mantenir el substrat temperat durant la nit.
 • És una bona protecció contra els fongs que venen de la terra.
 • Manté les fulles i els fruits de l’hort nets i lliures de terra.
Malla antiherba

Els aspres de canya de bambú:

Els aspres dibuixen la imatge clàssica dels nostres horts i permeten cultivar tomàquets i altres plantes de mata alta.

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - 0,00